Прашања

Целиот проект се потпира исклучиво на искреноста на учесниците.

Secret Santa — годишен меѓународен настан за размена на подароци

За нас

Проектот Secret Santa прв пат беше организиран во 2012 година. Идејата не припаѓа на организаторот на овој проект — слични настани се случуваат годишно низ целиот свет. Овој проект е организиран и подржан од Юрий Бойчук, но во различни години овој проект беше помаган од различни луѓе.

Како да нè подржите

Проектот не е комерцијален и постои исклучиво на личен ентузијазам, затоа со радост би примиле било каква финансиска подржка од вас, која ќе биде искористена да се плати домеинот, изработката, подржката и услугата на веб страната.


Платежна картичка:

Банкарски трансфер:
SWEDBANK
JURIJS BOIČUKS
LV61HABA0551000858921