Регистрација

Секој може да стане Таен Дедо Мраз или Secret Sаntа!

Registration is closed

See you in 2020

 

За нас

Проектот Secret Santa прв пат беше организиран во 2012 година. Идејата не припаѓа на организаторот на овој проект — слични настани се случуваат годишно низ целиот свет. Овој проект е организиран и подржан од Юрий Бойчук, но во различни години овој проект беше помаган од различни луѓе.

Како да нè подржите

Проектот не е комерцијален и постои исклучиво на личен ентузијазам, затоа со радост би примиле било каква финансиска подржка од вас, која ќе биде искористена да се плати домеинот, изработката, подржката и услугата на веб страната.


Платежна картичка:

Банкарски трансфер:
SWEDBANK
JURIJS BOIČUKS
LV61HABA0551000858921